ZUBNÍ VÝPLNĚ

V případě že zubní kaz vznikl, je nutné ho odstranit a ošetřit zub výplní (plombou). V moderní stomatologii se již loučíme s tmavými neestetickými kovovými výplněmi (amalgám). Amalgám má mnoho nevýhod. Zkusíme Vám přiblížit alespoň ty základní. Největší nevýhodou tmavé šedočerné výplně je, že nemá vazbu k zubu. Aby plomba držela, musí se odvrtat daleko více (i zdravého zubu), čímž se zub oslabuje a vzniká větší riziko jeho prasknutí. Tato výplň neváže zub dohromady, ale naopak jej roztlačuje a působí jako klín. Starší tmavé výplně se časem zvětšují (tzv. merkuroskopická expanze) a roztlačují části zubu. Psát o estetice je asi zbytečné, to dokáže zhodnotit každý z Vás.

 

Z důvodu obsahu nebezpečné rtuti je černá amalgámová výplň zakázaná u těhotných, kojících žen a dětí do 15 let.

Z těchto a mnoha dalších důvodů doporučuje naše zubní centrum tzv. bílou výplň, která je sice na zhotovení časově náročnější, zato postrádá nevýhody amalgámu. Při zhotovování bílé výplně je zapotřebí, aby v ústech bylo absolutní sucho. Z tohoto důvodu používáme kofferdamovou blánu, která má spoustu výhod. Kofferdamová blána zabraňuje vniknutí sliny a krve do pracovního pole, odděluje nám zub od dutiny ústní (pacient nemá vodu v puse), slouží jako ochrana proti vdechnutí nástroje a díky ní je pro pacienty s dávivým reflexem ošetření mnohem komfortnější. Po nasazení blány se v lokálním znecitlivění kaz odvrtá. Kaz může mít různou velikost. Pro nás je rozhodující vzdálenost kazu od zubního nervu. Pokud kaz zasahuje do zubního nervu, je nutné ošetřit kořenové kanálky. Někdy kaz přímo do nervu nezasahuje, ale je hodně blízko, pak je jeho odstraňování časově náročnější. Vždy se snažíme zachovat zub živý, aby k ošetření kořenových kanálků nemuselo dojít - to však nemůžeme ve všech případech zaručit. Abychom mohli počínající kaz odhalit, zub včas léčit a předejít tak ohrožení zubního nervu, jsou pravidelné preventivní prohlídky NEVYHNUTELNÉ. Včasná léčba je časově a finančně přijatelnější. Po odvrtání mezizubního kazu je nutné zub ohraničit matricí (plíškem), aby se výplň nespojila se zubem sousedním. Poté nastupuje vlastní výplň. Bílá výplň drží adhezivně (lepí se na zub). K tomu slouží tzv. adhezivní systém (laky, které zajistí maximální sílu přilnutí výplně k zubu). Následně se nanášejí jednotlivé vrstvičky materiálu (inkrementy). Každý inkrement se musí osvítit modrým světlem - dochází k vytvrzení. Aby plomba byla kvalitní a funkční, musí být vrstviček několik. Po konečné modelaci výplně následuje její finální osvícení, odstranění matrice (v případě mezizubní výplně) a kofferdamové blány. Hrubé úpravě výplně a zahlazení jejich okrajů předchází úprava do skusu pomocí tzv. artikulačního papírku (nejčastěji modrý papírek). Závěrečnou fází celého procesu je leštění výplně gumičkami a zaleštění prostoru v mezizubí leštící páskou. V tomto okamžiku je výplň hotová. Po přečtení tohoto textu již asi chápete, že kvalitní bílá výplň nemůže být zhotovena za 10 minut.  Jíst a pít můžete okamžitě po výkonu. Pozor si dávejte na znecitlivěné tkáně, ať se po dobu působení znecitlivění nekousnete do rtů a tváří.

 

U dětí se používají nejčastěji 2 druhy výplní. Podobná jako u dospělých (vytvrzená světlem) nebo bílá výplň na bázi skloionomerního cementu s vysokým obsahem fluóru, která se aplikuje po odvrtání kazu v jedné vrstvě a tuhne cca 5 minut. Po aplikace této výplně doporučujeme alespoň hodinu nejíst.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now