Endodontické ošetření - ošetření kořenových kanálků

Ošetření kořenových kanálků je nutné v případě že: dojde k zánětu zubního nervu (pulpitis), zub je již mrtvý a nereaguje na chladový stimul - má váček (periodontitis), v případě úrazu s obnažením dřeně, případně pří zhotovení protetické práce.

 

Ošetření kořenových kanálků je časově i technicky náročné. Před započetím i v průběhu ošetření je nutné zhotovit několik detailních malých rentgenových snímků. Při tomto výkonu platí absolutní nutnost použití kofferdamové blány z důvodu zamezení kontaminace pracovního pole slinou a také z důvodu použití dezinfekčních prostředků pro výplach systému kořenových kanálků. Abychom mohli kofferdamovou blánu aplikovat, musíme provést tzv. preendodontické ošetření - tj. dostavba obvodu zubu z bílé výplně. Bez této dostavby není možné blánu aplikovat a provést správné endodontické ošetření. Po preendodontickém ošetření a nasazení kofferdamové blány se trepanuje vstup do zubní dřeně (kde je uložen zubní nerv). V tuto chvíli nastává důležitá fáze, která je časově velmi náročná - hledání vstupů do kořenových kanálků. Nezastupitelnou funkci při tomto výkonu má použití mikroskopu, který zabezpečí několikanásobné zvětšení pracovního pole.

 

Po nalezení kořenových kanálků (jejich počet se odvíjí od ošetřovaného zubu)  se provede jednak jejich zprůchodnění  (zde hodně záleží na anatomii zubu), výplach, změření délky kořenových kanálků a strojové vypracování každého kanálku několika nástroji. Účinný výplach (dezinfekce) jednoho kanálku vyžaduje minimálně 15 minut. Po dezinfekci se kanálky zaplní na 7-10 dní dezinfekční vložkou a vstup se uzavře provizorní výplní, nebo se definitivně zaplní kořenovou výplní - závisí na zhodnocení lékaře. V případě aplikace dezinfekční vložky v první návštěvě se tato v následující návštěvě vypláchne a kanálky se definitivně zaplní. Nyní jsme popsali ideální situaci ošetření. Můžou ovšem nastat situace, které ošetření zkomplikují a prodlouží. Po ošetření kanálků může nastat přechodná citlivost zubu zejména na skus. V případě nejistoty pacienta nebo větší bolestivosti doporučujeme kontaktovat zubního lékaře. V závěru endodontického ošetření následuje tzv. postendodontické ošetření, tj. dostavba zubu příp. aplikace zpevňujícího čepu. V případě ošetření defektu většího rozsahu by měl být zub opatřen protetickou prací (overlay, korunky) a to z důvodu, že každý endodonticky ošetřený zub je oslaben a má větší náchylnost k prasknutí.

 

Endodontické ošetření patří mezi časově nejnáročnější výkony ve stomatologii a je to jedna z posledních možností jak zachránit VÁŠ zub.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now